Miễn phí vận chuyển
QUY ĐỊNH GIAO HÀNG
DELIVERY POLICY
1. Nhận giao hàng hoàn toàn miễn phí cho khách hàng khi mua sản phẩm trên 1,000,000 đồng và trong phạm vi 5km (tính từ cửa hàng khách mua).
NO CHARGE for value order over 1 million dong and at the center city.
2. Khách sẽ trả 30,000 đồng cho mỗi 5km tiếp theo.
CHARGE a fee of 30,000 dong for each 5km to the suburb.
3. Khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết (họ tên, địa chỉ, điện thoại, thời gian giao hàng).
Please complete this Delivery Order witn your personal details.
4. Hàng hóa sẽ được giao đúng địa chỉ, thời điểm đã được cung cấp trong 24h.
Goods are dispatched to your address on the time of your order within 24h.